mysqli

  1. metahuman

    [PHP/MySQL] Вадење податоци од табела според категорија

    Имам функција која треба да вади податоци од следнава табела: - Доколку функцијата getTitles() прими аргумент 1, треба да ги врати сите наслови кои спаѓаат во категоријата 1. Враќа: Title1, Title2 $data = getTitles(1); - Доколку функцијата getTitles() прими аргумент 2, треба да ги врати...
На врв Дно