html5

  1. Глупав

    Препорака за размислување за Едитор software

    би ги замолил Front-End developer-ите да дадат предлог намена HTML, CSS, JavaScript, Brackets, и NotePad++ се надвор од опција не оти ми се покажаа ко не-сериозни, туку друга им е намената... основни потребни елементи се разбира прецизна идентификација, означување со бои, модуларност, па и...
  2. alderson

    E-Knigi za PHP7/Javascript HTML5 CSS3 (ЛИНКОВИ)

    PHP7 - https://www.amazon.com/Learn-PHP-Oriented-Programming-JavaScript/dp/1484217292 HTML5 CSS3 -...
На врв Дно