Неодамнешна содржина од daci

  1. D

    Помош во врска со Microsoft Visual Studio 2010

    Здравона сите јас сум Даниела ке ве замолам ако некој од членовите на оваа прекрасна страна има некој материал или нешто слично за тема _Опис на визуелната кпнтрпла Date Time Picker вп Visual Studio 2010 и прпграмски јазик C# _да ми помогне ВЕ МОЛАМ!!!!!!
На врв Дно